1. testovanie prístupnosti
  2. stanovisko používateľa
  3. školenia a skúsenosti

prístupnosť sa týka každého webuZo sveta prístupnosti

17.10.2012

Znalci štandardov prístupnosti
Ministerstvo financií SR v súvislosti s rozširovaním povedomia o štandardoch spustilo v roku 2012 pilotný projekt znalectva štandardov.

05.06.2012

Medzi rokom 2008 a 2011 si v prístupnosti najviac polepšilo Ministerstvo zahraničných vecí SR a Puncový úrad SR
Pri porovnaní ratingu prístupnosti medzi rokmi 2008 a 2011 si prevažná väčšina opakovane monitorovaných webových sídiel (povinných osôb) polepšila. Najvýraznejšie bolo zvýšenie v prípade Puncového úradu SR (47,4%) a Ministerstva zahraničných vecí SR (48,2%).

03.04.2010

POZOR: Právna norma pre prístupnosť sa bude meniť
Aké zmeny nás čakajú?

25.03.2010

Pokuty za „neprístupnosť“ klesli o tisíce eur
Pokuty klesli, riziko ich udeľovania stúplo.

25.03.2010

Ak by sa štát rozhodol pokutovať vybral by milióny eur od povinných subjektov
Koľko by štát vybral na pokutách ak by postupoval dôsledne?

22.05 2009

Aká je prístupnosť Vašej webovej stránky?
Aké sú 4 frekventované omyly v prístupnosti? Ako postupovať keď chcete zistiť prístupnosť portálu?

 


3 dôvody pre prístupnosť

  • webové stránky sú prístupné každému a odstraňujú šírenie diskriminácie v prostredí Internetu
  • neporušujú zákon (povinnosti uvedené vo Výnose Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312 /2010 Z. z. pre informačné systémy verejnej správy)
  • lepšia viditeľnosť a zvyšovanie SEO

Čo je to prístupná webová stránka?

Prístupná webová stránka nevyčleňuje používateľov, ktorí majú ťažkú zrakovú poruchu, nemôžu používať končatiny pri ovládaní vstupného zariadenia (klávesnica, počítačová myš), prípadne pracovať so zvukovou informáciou z dôvodu straty sluchového vnímania.
Prístupná webová stránka je zároveň koncipovaná tak, aby rovnako akceptovala používateľov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami a tiež používateľov, ktorí nepracujú s majoritným internetovým prehliadačom.

Máte záujem spoznať aj vy Váš rating prístupnosti?

Objednajte si test/audit prístupnosti alebo využite možnosť zúčasniť sa školenia.
Od roku 2007 sme v spolupráci s externými pracovníkmi otestovali viac ako 1700 webových sídiel v rámci projektu Blindfriendly web, súťaže Zlatý erb a monitorovaní prístupnosti pre Ministerstvo financií.