1. ponúkame skúsenosti
  2. stanovisko používateľa
  3. konzultácie a školenia

povinné pravidlá prístupnosti
Ak by sa štát rozhodol pokutovať vybral by milióny EUR od povinných subjektov

Za rok 2009 sa podľa našich zistení jedná o minimálne 200 povinných osôb štátnej správy a územnej samosprávy, ktorým mohla byť za oblasť prístupnosti udelená pokuta.
Celková výška pokút by tak v základnej sadzbe presiahla viac ako 100 000 000 Sk čo predstavuje 3 319 392 Eur.
Pri podrobnom hodnotení všetkých povinných osôb zo zákona by sa podľa našich predpokladov mohlo jednať až o desiatky miliónov Eur iba za porušovanie štandardov podľa §14 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy