1. rating prístupnosti
  2. katalóg webových sídiel
  3. od roku 2006

sú vaše webové stránky prístupné?
Katalóg webových stránok

Vzhľadom k dynamike webové prostredia uvádzame webové sídla chronologicky (od roku 2006).
Webové sídla uvedené v katalógu majú najvyššou úrovňou prístupnosti (max. odchýľka 5% v rámci metodiky Blind Friendly Web 2.3 alebo podľa povinných pravidiel uvedených v prílohe č. 1 s názvom „Štandardy prístupnosti webových stránok“ k Výnosu č. MF/013261/2008-132).

Aká je prístupnosť Vašej webovej stránky (sídla)?

Akým spôsobom sú webové stránky (sídla) hodnotené?

2009 I

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.01 - 31.01 2009)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk 98,9%
2 Ministerstvo financií SR www.mfsr.gov.sk 97,8%
2 Slovenská národná knižnica www.snk.sk 97,8%
2 Krajský školský úrad v Bratislave www.ksuba.sk 97,8%
2 Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk 97,8%
6 Národná banka Slovenska www.nbs.sk 95,7%
6 Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk 95,7%
6 Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk 95,7%
6 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.unms.sk 95,7%
6 ÚV SR (Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny) www.caplovic.vlada.gov.sk 95,7%
6 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 95,7%
6 Ústavný súd SR www.concourt.sk 95,7%
6 Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,7%
6 Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk 95,7%
6 Mestská časť Dúbravka www.dubravka.sk 95,7%
6 MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) www.informatizacia.sk 95,7%
6 Obec Svätý Anton www.svatyanton.sk 95,7%
18 Rada pre vysielanie a retransmisiu www.rada-rtv.sk 94,6%

2008 II

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.12 - 31.12 2008)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Ústredie ľudovej umeleckej výroby www.uluv.sk 98,9%
2 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) www.nczisk.sk 97,8%
3 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave www.ucm.sk 96,7%
3 Združenie informatikov samospráv Slovenska www.ziss.sk 96,7%
5 Prezídium hasičského a záchranného zboru www.hazz.sk 95,7%
5 Mesto Humenné www.humenne.sk 95,7%
5 Mesto Malacky www.malacky.sk 95,7%

2008 I

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.12 - 31.12 2008)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Ministerstvo financií SR www.mfsr.gov.sk 98,9%
1 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu www.skn.sk 98,9%
1 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 98,9%
4 Centrum právnej pomoci www.legalaid.sk 96,6%
5 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.mdptsr.gov.sk 95,5%
5 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk 95,5%

2007 I

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.12 - 31.12 2007)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Mesto: Nová Dubnica www.novadubnica.sk 100%
2 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči www.skn.sk 98,9%
2 Mesto: Ilava www.ilava.sk 98,9%
2 Pizza SEO www.pizzaseo.com 98,9%

2006

Webové sídla vyhovujúce metodike Blind Friendly Web 2.3 v priebehu roka 2006
názov sídla adresa sídla
Bratislava: Oficiálne stránky Hlavného mesta SR www.bratislava.sk
Dubnica: Oficiálne stránky mesta www.dubnica.sk
Občianske združenie eSlovensko. www.eslovensko.sk
Ilava: Oficiálne stránky mesta www.ilava.sk
Nová Dubnica: Oficiálne stránky mesta www.novadubnica.sk
Pizza SEO: Efektívny web www.pizzaseo.com
Sociálna Poisťovna www.socpoist.sk
Štúdio webRing www.webring.sk
Dubnica: Oficiálne stránky mesta www.dubnica.sk