1. ponúkame skúsenosti
  2. stanovisko používateľa
  3. konzultácie

prístupnosť je o nás
Testeri prístupnosti

Vojtech Regec

Vojtech Regec
"Podstatou prístupnosti sú ľudia a nie hľadanie nedostatkov."

Viera Jedináková

Viera Jedináková
"Prioritou sú webové stránky pre všetkých."

Roman Kočí

Roman Kočí
"Pohľad nevidiaceho je dôležitý."