1. test a rating prístupnosti
  2. praktické návody
  3. školenia

naše skúsenosti
Referencie

Monitorovaniu a hodnoteniu prístupnosti webových stránok v Slovenskej republike sa venujeme od prelomu rokov 2005 a 2006 (v rámci projektu Blind Friendly Web). Počas uplynulého obdobia sme v spolupráci so znevýhodnenými používateľmi vypracovali systém hodnotenia prístupnosti webových stránok, ktorý sa snaží citlivo reflektovať ich potreby so zreteľom na praktický aspekt prístupnosti.
Metodika výpočtu ratingu a úrovne prístupnosti webového sídla je koncipovaná s ohľadom na závažnosť porušenia povinného bodu, pričom rozlišuje aj samotný aspekt priority povinného bodu z hľadiska praktickej prístupnosti.

Do roku 2009 sme v spolupráci s externými riešiteľmi otestovali viac ako 900 webových sídiel.

Publikácie a správy

  • Prístupnosť webových stránok v Slovenskej republike. Bratislava: ÚNSS, 2008. ISBN 978-80-969061-2-3.
  • Správy o stave prístupnosti webových stránok vo verejnom aj privátnom sektore (2007, 2008, 2009)

Dokukment na stiahnutie o problematike prístupnosti (doporučujeme)